21 oktober 2022
Geplaatst door TeamNieuweHavenDelft

Voor de zomer heb je in onze nieuwsberichten kunnen lezen dat er vertraging is ontstaan bij de bestemmingsplanprocedure en dat we je graag dit najaar een update geven over de voortgang. Hierbij informeren je dan ook graag over de laatste ontwikkelingen.

 

Bestemmingsplan Schieoevers Noord vastgesteld

Dinsdagavond 18 oktober 2022 heeft de Delftse gemeenteraad het bestemmingsplan Schieoevers Noord vastgesteld. Omdat Nieuwe Haven onderdeel is van Schieoevers Noord, is dat ook belangrijk voor ons. Hierdoor komt de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Nieuwe Haven weer een stap dichterbij. Het bestemmingsplan is niet geheel zonder zorgen behandeld. De raad had veel moties ingediend om een aantal reparaties te kunnen uitvoeren.

 

Wat zijn de zorgen?

Nieuwe Haven ligt midden in het industriegebied en is omringd door bedrijven. Om woningbouw mogelijk te maken, zijn er grenzen gesteld op basis van de huidige bedrijfsvoering en mogelijke uitbreiding in de toekomst. Enkele bedrijven in het Schieoevers Noord gebied hadden al hun bedenkingen (middels zienswijzen) ingediend op het concept bestemmingsplan. Deze zijn (deels) verwerkt. Het is niet gelukt alle bedenkingen naar ieders tevredenheid op te lossen. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden op de website van de Gemeente Delft, onder raadsvergaderingen.

 

Wat is nu de planning?

De exacte planning is nu nog niet te geven. Komende periode bekijkt eerst de provincie Zuid-Holland de plannen en daarna krijgen burgers en bedrijven de gelegenheid om het bestemmingsplan te beoordelen. Met de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

 

De wijziging van het bestemmingsplan valt onder de Crisis en Herstelwet, de verwachting van de gemeente is dat eventuele beroepen door de Raad van State binnen een half jaar worden behandeld. Als de Raad van State het beroep en bezwaar van diverse partijen verwerpt (het gunstigste geval) zal de omgevingsvergunning half 2023 kunnen worden afgegeven…

Pas dan kunnen we starten met de verkoop van de woningen in Nieuwe Haven. Dat tijdspad is voorlopig dus nog onzeker.

 

En ondertussen?

We zitten we niet stil: vol vertrouwen in onze plannen werken we aan diverse uitwerkingen voor deze prachtige nieuwe wijk voor Delft die voor een mooi aantal woningen zal zorgen. Eind dit jaar, als de beroep- en bezwaartermijn is afgerond, weten we iets meer. Dan is er wellicht meer duidelijkheid over het proces en geven we weer een update.